Berkenwants

Berkenwants

Deze wantsensoort komt in ons land algemeen voor en leeft gedurende de zomer voornamelijk op katjes van berkenbomen. Zoals vrijwel alle soorten wantsen heeft de berkenwants een kleine kop met stekend zuigende monddelen.

Deze wants voedt zich met het sap van planten. Veelal komt ze voor op de berk maar ook op fijnspar en andere coniferen die soms als overwinteringsplaats worden gebruikt.

Alleen in het najaar komen soms aantallen berkenwantsen gebouwen binnen om daar te overwinteren. Binnengedrongen exemplaren kan men zo nodig wegvangen.

Schade aan planten wordt door deze soort niet veroorzaakt.