Bloedluis

Bloedluis

 

Vogelmijten komen in het algemeen voor in kippenhokken. De vogelmijt, die ook bloedluis of kippenbloedmijt genoemd wordt, maakt gebruik van de nesten van wilde of tamme vogels en leeft als parasiet van deze vogels.

De vogelmijt leeft van het bloed van de vogels. Wanneer zij mensen bijten uit zich dat door ernstige jeuk. Bij kippen veroorzaken zij, wanneer zij in groten getale aanwezig zijn, verzwakking, verminderde ei-productie en zelfs sterfte. Ook kunnen zij bij kippen ziekten overbrengen.

Vogelmijten kunnen tot ongeveer 1 mm groot worden, zijn ovaal van vorm en, afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen bloed, kleurloos tot rood. Vaak ziet men een zwarte vlek (het bloed) in een kleurloos lichaam.

Per dag zet het wijfje van de vogelmijt in naden en kieren 3 tot 7 eitjes af. Deze eitjes komen na maximaal 2 dagen uit. Binnen 10 dagen is het volwassen stadium bereikt. De levensduur is ongeveer 8 weken. De mijten verspreiden zich via de vogels, maar kunnen zich ook in (verlaten) vogelnesten ophouden en uiteindelijk een andere bloeddonor opzoeken.

Het is dan ook van belang om het nestelen van vogels onder dakpannen e.d. te voorkomen door bijvoorbeeld gaas te spannen. Als de nesten onder de pannen zitten dan is het een klein kunstje voor de vogelmijt om uw huis binnen te komen, zoekende naar een nieuwe donor. Plaatsen waar nesten zijn verwijderd dienen zekerheidshalve behandeld te worden met een daarvoor toegelaten bestrijdingsmiddel. Daarnaast geldt dat hygiëne, ook in vogelkooien, het voor vogelmijten aanmerkelijk moeilijker maakt om te gedijen en zich te verspreiden.

Deskundige hulp
Heeft u last van vogelmijten, vraag dan een deskundig ongediertebestrijder om in te grijpen. Sommige middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.