Hommels

Hommels

Enkele bekende soorten in Nederland zijn de Aardhommel en de Steenhommel.
Reeds vroeg in het voorjaar zijn ze te vinden bij de eerste sneeuwklokjes en krokusjes. Soms zelfs in de sneeuw. De stammoeders (koninginnen) hebben kleine nestjes in spouwmuren, muizengangetjes etc. Het bestrijden van deze insecten zal vermeden moeten worden.

Ze veroorzaken geen schade, maar zijn door hun gedrag wel imponerend. Bij overlast is het voldoende de ´aanvliegroute´ vrij te houden. Aan het eind van de zomer zijn het de eerste insecten waarvan de nieuwe koninginnen aan de ‘winterslaap’ beginnen.

De rest van de bevolking sterft een natuurlijke dood.