Integrated Pest Management (IPM)

Uitgangspunt

 

Vermindering gebruik en betere beheersing van het gebruik van rodenticiden. Rodenticiden is vergif voor knaagdieren.

 

Waarom?

-Voorkomen dat rodenticiden zich ophopen in dierlijke organismen zoals mensen.

-Hoog risico op doorvergiftiging naar non-targetorganismen zoals roofvogels.

-Voorkomen dat anticoagulantia in het milieu komen en daar lang blijven.

 

Risico’s beperken

-Minimale inzet van rodenticiden

-Maximaal resultaat behalen bij de bestrijding van knaagdieren

-Elke handeling beargumenteren, rubriceren en documenteren

 

Wanneer gaat het in?

IPM Knaagdierbeheersing is vanaf 1 januari 2023 verplicht bij het binnen- en buitengebruik van rodenticiden