Motmuggen

Motmuggen

Motmuggen zijn zeer kleine muggen die met dichte haren zijn bezet, ook op de vleugelranden. Grijs tot lichtgrijs van kleur, behaarde kleine vliegen 1 tot 5 mm; 1,5 à 2,5 mm lange behaarde vleugels, vleugelhouding meestal dakvormig. Meerdere generaties per jaar.

De larven van veel soorten leven in rottend dierlijk en plantaardig materiaal, bijv. in rioleringen. Ontwikkeling kan in gebouwen optreden in geval van lekkende gootsteen of toiletafvoer. Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn, waardoor drab ontstaat. Potplanten en plantenbakken die langdurig te vochtig zijn kunnen hiervan last hebben.

Er is geen materiele schade van deze insecten, wel kunnen ze erg hinderlijk zijn door hun grote aantallen.
Lekkage verhelpen en vervuild zand goed afdekken of vervangen.