Schimmels

Schimmels/zwammen

Hout kan, zoals alle natuurproducten, door verschillende organismen aangetast worden. Een houtaantasting door schimmels (zwammen) in gebouwen, en dan in het bijzonder de constructiedelen, kan zelfs als gevaarlijk beschouwd worden. De schade kan ertoe leiden dat vervanging en/of een bestrijding noodzakelijk is om het voortbestaan van het gebouw te waarborgen.
Een goede bestrijding is er op gericht de aantasting tot staan te brengen en hernieuwde aantasting te voorkomen. Om dit te bereiken gaan we in eerste instantie door gerichte bouwkundige maatregelen. Deze hebben altijd tot doel het binnendringen van vocht in het hout te verminderen en, als dit toch gebeurt, dit door goede ventilatie zo snel mogelijk te laten verdwijnen.
Zwakke of sterk verzwakte onderdelen dienen (goed) vervangen te worden, om geen nieuwe bron van aantasting te vormen. Foto is een voorbeeld van een slechte reparatie.
Een bestrijding met speciaal voor dit doel geschikte chemische preparaten. Dit kan al zinvol zijn bij een tamelijk geringe aantasting en daarmee een ernstiger aantasting voorkomen.

Een bestrijding is alleen dan zinvol indien ook de omstandigheden worden gewijzigd.

 

Houtaantastende schimmels
De meest voorkomende schimmels zijn bruinrotschimmels.
(kelderzwam, huiszwam, poriënzwam, plaatjeshoutzwam)
Een aantasting door deze bruinrotschimmels is in een vergevorderd stadium goed herkenbaar aan een bruine verkleuring van het hout. In het houtoppervlak is een kubusachtig patroon van breuken en scheuren zichtbaar.
Bij ernstige aantasting is het hout tussen de vingers fijn te wrijven.