Spinnen

Spinnen
Spinnen

Spinnen hebben 8 poten, 8 ogen (soms 6), en een tweedelig lichaam t.w. kop + romp en achterlichaam.

De spinnen zijn te verdelen in twee grote groepen. Jachtspinnen en webspinnen.

Vooral woningen in een waterrijke omgeving willen in de zomer nog wel eens last van spinnen hebben.