Stofluizen

Stofluizen

Stofluizen hebben niets met stof en niets met luizen te maken. Het is een verzamelnaam voor diverse kleine vleugelloze insecten met een lengte van ± 4 mm. Ze komen voor op vochtige plaatsen met een relatieve luchtvochtigheid van 75% of hoger. Diverse kleuren: bruin – grijs – wit. Deze kleine insecten lopen schoksgewijs en bereiken de leeftijd van 26 – 39 weken. Rietendaken, natte pallets en nat spaanplaat (keukens) worden vaak bezocht.
Goed ventileren en droogstoken is de beste oplossing voor deze overlast.

Vraag voor meer informatie onze speciale brochure aan.